Videocation

Videocation - Skriv bedre flervalgstester - Truls Paulsen

Flervalgstester er enkle å lage, derfor er det også veldig mange som lager dem uten kunnskap om beste praksis. Det er forsket mye på hvordan flervalgstester skal skrives for å måle det du faktisk er interessert i å måle: forståelse.

 1. Truls Paulsen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Kobling til læringsmål

 3. Elementene i en flervalgsoppgave

 4. Antall distraktorer og oppgaver

 5. Formatering og språk

 6. Slik tester du forståelse

 7. Ulike varianter

 8. Oppsummering

 1. Videocations nylanseringer

 2. Innovasjon og entreprenørskap

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hvordan knytte flervalgsoppgaver til læringsmål
 • Elementene i en flervalgsoppgave
 • Bestemme hvor mange valg du skal ha til et spørsmål
 • Bestemme hvor mange spørsmål du skal ha til et læringsmål
 • Riktig formatering og språk
 • Sikre at spørsmålet blir forstått
 • Spørsmål som tester forståelse