Videocation

Videocation - Skriv bedre flervalgstester - Truls Paulsen

Flervalgstester er enkle å lage, derfor er det også veldig mange som lager dem uten kunnskap om beste praksis. Det er forsket mye på hvordan flervalgstester skal skrives for å måle det du faktisk er interessert i å måle: forståelse.

 1. Truls Paulsen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Kobling til læringsmål

 3. Elementene i en flervalgsoppgave

 4. Antall distraktorer og oppgaver

 5. Formatering og språk

 6. Slik tester du forståelse

 7. Ulike varianter

 8. Oppsummering

 1. Tekst- og skrivearbeid

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 • Hvordan knytte flervalgsoppgaver til læringsmål
 • Elementene i en flervalgsoppgave
 • Bestemme hvor mange valg du skal ha til et spørsmål
 • Bestemme hvor mange spørsmål du skal ha til et læringsmål
 • Riktig formatering og språk
 • Sikre at spørsmålet blir forstått
 • Spørsmål som tester forståelse