Videocation

Videocation - Enkle og effektive nettsider – med kjernemodellen - Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernemodellen er et enkelt og effektivt verktøy for digital suksess. Modellen hjelper deg med å tenke strategisk og brukerfokusert – samtidig. Den hjelper deg også med å prioritere, forenkle og forankre, og den setter markedsføringen din, nettstedet ditt og alle de andre digitale tiltakene dine i sammenheng. Kjernemodellen er så enkel og banal at alle kan bruke den, samtidig som den har uante dybder i retning av adferdspsykologi, tjenestedesign og kanalstrategi. Dette kurset lærer deg å ta i bruk kjernemodellen for å få skikk på de digitale kanalene dine – på den enkle og effektive måten. Spilletid: ca. 1 time og 40 minutter

 1. Are Gjertin Urkegjerde Halland

 1. Introduksjon til kurset

 2. Dette er kjernemodellen

 3. Problemet med nettsider

 4. Alternativet: Start med kjernen!

 5. Brukaren sine oppgaver vs våre mål.mp4

 6. Elementene i kjernemodellen

 7. Case: Kreftforeningen

 8. Slik bruker du kjernemodellen

 9. Kjernemodellen som tankeverktøy

 10. Kva er egentlig ei kjerne?

 11. Ta utgangspunkt i brukaroppgavene

 12. Sjå mål og oppgaver i sammenheng

 13. Skap trafikk til løsningen din

 14. Få brukarane dine til å konvertere

 15. Smarte vegar vidare

 16. Lag eit konkret løsningsforslag

 17. Kjernemodellen i praksis eksempel 2

 18. Prioritering med mobil først

 19. Tiltak og videre arbeid

 20. Oppsummering og neste kurs

 1. Innovasjon og entreprenørskap

 • Hva er problemet med nettsider?
 • Lær å ta utgangspunkt i kjernen
 • Balanser brukerbehov og strategi
 • Bli brukerfokusert med oppgaver
 • Bryt ned strategien til mål
 • Markedsføring med veier inn
 • Konvertering med veier videre
 • Detaljering av kjerneinnhold
 • Prioritere og gjennomføre tiltak