Videocation

Videocation - Forebygging av trusler og vold på arbeidsplassen - Bjørn Petter Hanssen, Geir Olsen

Bjørn Petter Hanssen og Geir Olsen ønsker med dette kurset å bidra med både teoretisk og praktisk kunnskap som kan komme til nytte før, under og etter en kritisk situasjon – selv om det overordnede målet alltid er at slike situasjoner ikke skal oppstå. Kurset vil gjøre deg trygg nok til å møte truende personer og situasjoner på en god måte. Du skal kunne gjøre gode vurderinger av disse situasjonene, forstå hva som kan dempe en farlig situasjon og ha verktøy som kan brukes for å unngå at situasjoner utvikler seg i en farlig retning. Du skal også utvikle en forståelse av hvor viktig det er å jobbe med dette i «fredstid», slik at din kompetanse på å møte skremmende situasjoner kan utvikles fortløpende. Videre vil du lære hva som påvirker personer i stressende situasjoner, og hvordan forstå og håndtere disse mekanismene. Kurset gir deg også en forståelse av hvorfor oppfølging er viktig etter trusler og vold, og hvordan du kan gi umiddelbar oppfølging etter en slik hendelse. Spilletid: ca. 1 time

 1. Bjørn Petter Hanssen

 2. Geir Olsen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Trusler og vold på arbeidsplassen

 3. Forebygging av trusler og vold

 4. Sikkerhet og trygghet

 5. Kommunikasjon som forebygger kritiske hendelser

 6. Toleransevinduet

 7. Å gjøre en god jobb

 8. Vurdering av risiko

 9. Selvregulering

 10. Dempende strategier

 11. Grensesetting

 12. Hva styrer våre valg?

 13. Trusselsituasjoner

 14. Fysiske trusselsituasjoner I

 15. Fysiske trusselsituasjoner II

 16. Handlingsrom i kritiske situasjoner

 17. Oppfølging etter trusler og vold

 18. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 • Pyramiden for voldsforebygging – en praktisk modell for å jobbe med forebygging av vold
 • Hvordan kommunisere for å forebygge kritiske hendelser
 • Hvordan vurdere risiko i møte med trusler om vold
 • Hvordan bruke selvregulering i stressede situasjoner