Videocation

Videocation - Lobbying – hva er det, og hvordan lykkes med det? - Johanna Ellefsen Rostad

Lobbying er en viktig del av den demokratiske prosessen, og handler om hvordan du bør gå fram for å bli hørt og sikre gjennomslag for en konkret sak eller politiske rammevilkår som har betydning for deg og din virksomhet. Lobbying forbindes med PR-byråer, eks-politikere og høy timepris. I dette kurset lærer du hvordan du kommer godt i gang med ting som ikke koster så mye: systematikk og tålmodighet. Spilletid: ca. 40 minutter

 1. Johanna Ellefsen Rostad

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva ønsker du å oppnå?

 3. Hvordan presenterer du deg selv?

 4. Hvordan presenterer du saken din?

 5. Hvordan blir politikken til?

 6. Hvem skal du snakke med?

 7. Sammen er man mindre alene

 8. Ting tar tid

 9. Oppsummering

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Strategi og ledelse

 3. Salg og kundeutvikling

 4. Innovasjon og entreprenørskap

 • Hvordan presentere deg selv
 • Hvordan presentere saken din
 • Forstå hvordan politikken blir til
 • Vite hvem du skal snakke med