Videocation

Videocation - Kvalitet, oppskalering og vekst for din startup - Sidsel Winther Storaas

I løpet av 19 leksjoner vil kvalitetsleder Sidsel Storaas se på hva du og ditt team kan gjøre for å starte på kvalitetsreisen. Dette er et viktig fundament for alle virksomheter, både små og store – men de som er små og ønsker vekst, vil dra særlig nytte av denne grunnleggende metoden for å skape et fundament for videre oppskalering. Når vi starter en virksomhet gjør vi gjerne dette for at den skal vare over tid, om ikke for evigheten. En vedvarende virksomhet vil være en å stole på for de som kjøper varer og tjenester fra dem, og det vil være en stabil arbeidsplass med trygg økonomi. Å være levedyktig i mange år fremover krever fortreffelighet – excellence – i å skape verdi for våre kunder, ta en rolle i kundens liv, kunne levere produkter og tjenester som er ettertraktet av kundene. Dette kurset vil være første steg mot “excellence”. Med kurset følger arbeidsark, og du kan kjøpe et eget hefte som kan deles og brukes i videre arbeid. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon til kurset

 2. Finn hensikten – del 1

 3. Finn hensikten – del 2

 4. Finn visjonen – del 1

 5. Finn visjonen – del 2

 6. Hva er deres kvalitetspolitikk?

 7. Identifiser verdiene deres – del 1

 8. Identifiser verdiene deres – del 2

 9. Hva er deres tjenester og produkter?

 10. Identifiser de viktigste prosessene deres – del 1

 11. Identifiser de viktigste prosessene deres – del 2

 12. Identifiser de viktigste prosessene deres – del 3

 13. Kunden – del 1

 14. Kunden – del 2

 15. Kundens behov – del 1

 16. Kundens behov – del 2

 17. Målesystem – del 1

 18. Målesystem – del 2

 19. Oppsummering

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 • Identifiser og sett ord på hensikt og visjon
 • Etablere kundeløfte i form av en kvalitetspolitikk
 • Bestem hvilke verdier dere prioriterer
 • Se sammenheng mellom produkter, prosesser og kunder
 • Få på plass effektive og gode målesystemer