Videocation

Videocation - HMS på hjemmekontor – del 2 - Tanja Juul Rødahl

I mars 2020 ble vi kastet inn i en ny virkelighet: den første bølgen av koronapandemien. Drastiske tiltak ble iverksatt, og mange av oss ble pålagt å jobbe hjemmefra. Digitale møteplasser erstattet de fysiske møtene, og for mange har læringskurven vært bratt. Med prøving og feiling har det etter hvert latt seg gjøre å lede, kommunisere og gjennomføre møter digitalt. Etter hvert som tiden har gått, har det blitt tydelig at vi opplever hjemmekontoret forskjellig. Noen liker den nye tilværelsen, mens andre opplever stor grad av ensomhet og isolasjon, både faglig og sosialt. I del 2 av dette kurset vil du lære om betydningen av å legge til rette for selvledelse og tillitsbasert ledelse. Jeg skal også gi deg tips og knagger slik at du kan ta en aktiv rolle i å skape et sunt og forsvarlig arbeidsmiljø – også på hjemmekontoret. Spilletid: ca. 45 minutter

 1. Tanja Juul Rødahl

 1. Godt lederskap på hjemmekontoret

 2. Avstandsledelse

 3. Tillitsbasert ledelse

 4. Selvledelse

 5. Agilt lederskap

 6. AMU, verneombud og tillitsvalgt

 7. Fordeler og ulemper med digitale møteplasser

 8. Fordeler og ulemper ved å jobbe hjemmefra

 9. Den nye normalen

 10. Avslutning og oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Viktigheten av felles mål og visjoner
 • Begrepet “arbeidsmiljø” i både individuelt og organisatorisk perspektiv
 • Rollen til HR i endringsprosesser
 • Ledelse på avstand
 • Arbeidsmiljølovens krav til samarbeid og medvirkning
 • Fordeler og ulemper ved hjemmekontor