Videocation

Videocation - En introduksjon til IT-Sikkerhet - Torgeir Waterhouse

Kurset omhandler viktigheten av å ha et fokus på IT-sikkerhet i bedriften. Videre beskrives sikkerhetsbrister og utfordringer som kan oppstå for tjenester til sluttbruker, samt intern drift. Kurset tar for seg konstruktiv bruk av data med tanke på GDPR. Innholdet tar også for seg roller og organisering av IT-sikkerhetsarbeidet i bedriften. Du blir også kjent med hvordan du kan kartlegge, overvåke og dokumentere arbeidet innen IT-sikkerhet. Vi dykker også inn i Nelfo sin veilder for IT-sikkerhet, der stegene i et prosjekt sees på med tanke på IT-sikkeret. Til slutt oppsummerer kurset de viktigste områdene og gir tips til veien videre.

 1. Torgeir Waterhouse

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvorfor er sikkerhet viktig

 3. Sikkerhetsbrister og problemer

 4. Data

 5. Personvern

 6. Organisering og roller

 7. Kartlegge og overvåke og dokumentere

 8. Nelfos veileder

 9. Stegene i et prosjekt

 10. Tilnærminger til sikkerhetsarbeid

 11. Oppsummering

 1. Elflix medlem

 • Hva er IT-sikkerhet?
 • Roller og ansvar i bedriften
 • Sikkerhetsbrister og hendelser som kan oppstå
 • Personvern og GDPR
 • Ulike typer data
 • Prosess for kartlegging, overvåking og dokumentasjon