Videocation

Videocation - Klimaregnskap og klimaledelse - Amalie Gøperød

Det kan være utfordrende å vite hvor du skal starte når du skal iverksette et klimaregnskap for egen virksomhet. Hva skal inkluderes? Hvordan finner du datagrunnlag? Hva er samfunnets forventning til å redusere i utslipp? I dette kurset vil du lære om hvordan du kan kartlegge relevante utslipp og etablere et klimaregnskap etter internasjonal standard. I tillegg lærer du hvordan du kan sette deg vitenskapsbaserte klimamål til et samfunn som skal gå i nettonull i 2050. Spilletid: ca. 1 time

 1. Amalie Gøperød

 1. En innføring i klimaledelse

 2. Hvorfor måle utslipp?

 3. Hva er et klimaregnskap?

 4. Kartlegging av utslippskilder: Scope 1

 5. Kartlegging av utslippskilder: Scope 2

 6. Kartlegging av utslippskilder: Scope 3

 7. Datainnsamling

 8. Energiregnskap

 9. Kvalitetskontroll og rapporteringsrutine

 10. Reduksjonsmål

 11. Klimakvoter

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Hva er et klimaregnskap?
 • Hvordan etablere et klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen?
 • Kartlegge utslippskilder for Scope 1, 2 og 3
 • Hvorfor energiregnskap bør inkluderes som en del av klimaledelse
 • Hvordan samle inn datagrunnlag, sikre kvalitet og sette vitenskapsbaserte klimamål
 • Forskjell på karbonkompensering og nettonull