Videocation

Videocation - Skatt på bolig del 1 – utleie

Driver du med utleie? Eller kanskje planlegger du å selge boligen din? Huseiernes advokat Øistein Olsen Krokmoen gir deg en effektiv innføring i reglene om skattefri utleie og hvordan du får med alle fradragene hvis du driver med skattepliktig utleie. Kursets del 2 lærer deg om reglene om salg av bolig og hytte. Hvordan kan du selge skattefritt? Og hvordan beregner du skatten hvis salget er skattepliktig? Du får også en kort innføring om formuesskatt og eiendomsskatt, og hvordan du går frem for å få boligverdien satt ned.

 1. Øistein Olsen Krokmoen

 1. Introduksjon

 2. Skatteplikt og skattefritak

 3. Utleie av egen bolig - hva betyr det?

 4. Utleie av inntil halvparten av boligen

 5. Utleie av en større del av boligen

 6. Flermannsbolig - alltid skatteplikt

 7. Korttidsutleie

 8. Hytteutleie

 9. Utleie til nær familie

 10. Skatteplikt og fradragsrett

 11. Hva kan fradras?

 12. Vedlikehold og påkostninger

 1. Huseiernes digitale kursportal

 • Hva som skal til for å leie ut skattefritt
 • Hvilke fradrag du kan gjøre ved skattepliktig utleie
 • Hvordan du selger bolig og hytte skattefritt
 • Hvordan du beregner gevinsten hvis du selger med skatteplikt
 • Kort om formuesskatt bolig og hvordan du klager
 • Kort om eiendomsskatt og hvordan du klager