Videocation

Videocation - Førstehjelpskurs for havbruk - Jørn Thomassen

Vet du hvordan du vil reagere hvis du havner i en situasjon hvor du må yte førstehjelp? Med dette grunnleggende førstehjelpskurset for havbruk vil du være bedre rustet når uhellet er ute. Førstehjelp er ferskvare, og hvis du stoler på at du kan det grunnleggende om førstehjelp, er sannsynligheten for at du vil hjelpe mye større. I dette kurset får du hjelp av fagsjef i Røde Kors, Jørn Thomassen, med å bli tryggere på egne evner og tilstrekkelighet. Målet er at du skal bli i stand til å i så stor grad som mulig – med enkle midler – stabilisere pasientens tilstand fram til ambulansen kommer for å ta over. Dette kurset egner seg best for deg som jobber i havbruksnæringen. Her vil du lære om redning av personer som har falt i vannet, hvordan du kan utføre førstehjelp i ulykker med klemskader og bruk av noen typiske kjemikalier. I tillegg vil du få grunnleggende kunnskap om HLR (Hjerte- lungeredning) ved hjertestans, livredning ved bevisstløs tilstand, stabilt sideleie og annen grunnleggende førstehjelp. Siden 2019 har det vært 50 arbeidsulykker med alvorlig personskade innen havbruksnæringen, dessverre har noen av disse også endt med dødsfall. Det at du og dine kollegaer er oppdatert på førstehjelp kan gjøre en stor forskjell hvis uhellet først er ute. Praktisk trening er likevel en viktig del av å lære seg førstehjelp. Derfor bør du også oppsøke fysiske kurs der du kan trene sammen med flinke instruktører. Røde Kors Førstehjelp har grunnleggende førstehjelpskurs for havbruk over hele landet.

 1. Jørn Thomassen

 1. Introduksjon

 2. Er du klar når det gjelder?

 3. Kjeden som redder liv

 4. 113 og varsling

 5. Pasientundersøkelse

 6. Frie luftveier

 7. Sideleie

 8. Oppsummering: Komplett pasientundersøkelse

 9. Fremmedlegeme i hals

 10. Hjerneslag

 11. Symptomer på akutte hjertesykdommer

 12. Redning fra vann

 13. Hjerte lungeredning (HLR)

 14. Oppsummering: HLR

 15. Klemskader

 16. Kjemikalier

 17. Avslutning

 1. HMS, lover og regler

 • 113 og varsling
 • Pasientundersøkelse: Sideleie og frie luftveier
 • Fremmedlegeme i hals
 • Symptomer på hjerneslag og akutte hjertesykdommer
 • Hjerte- og lungeredning
 • Klemskader og kjemikalier