Videocation

Videocation - Bli en fremtidstenker: Nye digitale grensesnitt - Anders Grimstad

Du kan nå konversere med telefonen din, og med spesielle briller kan du oppleve virtuelle verdener eller se Pokemons fly rundt i hagen din. Måten vi interagerer med fysisk og digitalt innhold på står overfor en potensielt gigantisk endring på grunn av nye brukergrensesnitt. I dette kurset tar vi for oss noen dem – nemlig tale, digitale assistenter og utvidet virkelighet. Du vil få en grunnleggende innføring i historien til digitale brukergrensesnitt og hvilken retning det virker å utvikle seg i. Spilletid: ca. 1 time

 1. Anders Grimstad

 1. Nye digitale kommunikasjonsflater

 2. Definisjoner og begrep

 3. Toveiskommunikasjon

 4. Generelle teknologiske drivere

 5. Stemme som grensesnitt

 6. Virtuelle assistenter

 7. Framskritt og utfordringer

 8. Nye realiteter

 9. Virtual reality

 10. Augmented reality

 11. Oppsummering

 1. Digitalisering og teknologi

 2. Innovasjon og entreprenørskap

 • Grunnprinsippene for brukergrensesnitt
 • Evner å skille på ulike digitale brukergrensesnitt
 • Forstår de bakenforliggende teknologiske driverne for nye brukergrensesnitt
 • Grunnleggende forståelse av talegrensesnitt
 • Grunnleggende forståelse for stemmeassistenter
 • Forstår forskjellen på Augmented og Virtual Reality
 • Øvelser for å tenke på fremtiden som du kan ta med deg videre til din bedrift