Videocation

Videocation - Forbrukerkjøpsloven

Selger din bedrift varer og/eller tjenester direkte til forbruker, bør alle som har kundekontakt få opplæring i forbrukerkjøpsloven. Det vil sikre riktig og god kundebehandling ved reklamasjoner, som vil spare bedriften for direkte og indirekte kostnader knyttet til reklamasjonssaker. Kurset holdes av advokat Rune Erstad som klarer å gjøre lovteksten forståelig og engasjerende gjennom bruk av eksempler og illustrasjoner. Kurset er produsert av Virke i samarbeid med Videocation.no. Spilletid: ca. 1 time og 50 minutter

  1. Kontraktskjeden på forbrukerrettens område

  2. Tvisteløsningsorganer

  3. Forbrukerlovens anvendelsesområde

  4. Den relative reklamasjonsfristen

  5. Den absolutte reklamasjonsfristen

  6. Mobildommen

  7. Betydningen av for sen reklamasjon

  8. Reklamasjonsfristen ved avhjelp

  9. Reklamasjon vs garanti

  10. Hva er en mangel?

  11. Mangelsreglene i paragraf 15

  12. Mangelsreglene i paragraf 16

  13. Reglene for bruktkjøp i paragraf 17

  14. Bevisbyrden

  15. Misligholdsbeføyelsene

  16. Avhjelp

  17. Gjennomføring av avhjelp

  18. Ansvar for kostnadene for å fastslå om det foreligger en mangel

  19. Erstatningsgjenstand

  20. Prisavslag

  21. Erstatning

  22. Forsinkelse

  23. Misligholdsbeføyelser ved forsinkelse

  24. Kundens rettigheter ved forsinkelse

  25. Avbestilling

  26. Frivillige ordninger

  27. Sjekkliste

  28. Oppsummering

  1. HMS, lover og regler

 1. Reklamasjonsreglene
 2. Hva skal til for at det foreligger en kjøpsrettslig mangel?
 3. Kundens krav ved forsinkelser og mangler
 4. Selgers rettigheter
 5. Forskjellen mellom reklamasjon og garanti
 6. Angrerett