Videocation

Videocation - HubSpot: Marketing Automation - Emilie Nøss Wangen

Visste du at kommunikasjon kan automatiseres gjennom HubSpot? I dette kurset får du en introduksjon til hvordan HubSpot kan bidra til eksepsjonell kundeopplevelse, ved å distribuere riktig informasjon til riktig tid til riktig målgruppe. I dette kurset lærer du derfor om automatisering av markedsføring, også kalt workflows, i HubSpot. Alle team som jobber med kundeservice trenger digitale verktøy for at arbeidsdagen går rundt på en smidig måte. Kunder har stadig høyere forventninger til hvordan de kan kommunisere med din merkevare. Det er ikke lenger nok med en generell e-post på nettsiden. Kundene forventer at det er skjemaer, chat, hjelp til selvhjelp og mye mer. Gjør det raskt og enkelt ved å automatisere din markedsføringsstrategi. I dette kurset i HubSpot får du en gjennomgang av hvordan du best kan bruke dette markedsføringsverktøyet for å automatisere kundekontakt og internkommunikasjon. Når du er ferdig med dette kurset så vil du være klar for å gå live med workflows i HubSpot! Kurset er et av flere Emilie Nøss Wangen holder om hvordan du best kan benytte deg av HubSpot. Her vil du også få en dypere forståelse av hvorfor marketing automation er et viktig verktøy for deg og din bedrift. Du vil lære å jobbe raskt og enkelt med å samle informasjon om dine kunder og hvordan kommunisere med dem. Du vil også lære å bygge marketing automation fra scratch eller som malstyring.

 1. Emilie Nøss Wangen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvorfor er det viktig med Marketing Automation?

 3. Kom i gang med Marketing Automation i HubSpot

 4. Kriterier og målsetninger for workflows

 5. Kriterier for “enrollment”

 6. De første stegene i en workflow: Sett opp en epost!

 7. IF/THEN Branch-logikk og rotering av leads

 8. Workflow: Fra malverk

 9. Workflows basert på feedback

 10. Gå live med din første workflow!

 1. Markedsføring, SEO og sosiale medier

 2. Videocations nylanseringer

 • Viktigheten av marketing automation
 • Komme i gang med workflows
 • Sette kriterier og målsetniger for workflows
 • Enrollment kriterier
 • Sette opp e-poster i workflows
 • IF/THEN Branch logikk - ulike retninger basert på actions
 • Rotere leads til salgsteamet