Videocation

Videocation - Skap vekst med smidighet i praksis - Jon Urdal

Bygg smidighet! Illustrert gjennom selskapet Park og Kombimaskiner (PKM) får du tydelige og konkrete råd for strategi, ledelse og praktisk adferd som kan føre til forbedringer i din virksomhet. Kurset er i hovedsak en dialog mellom Lean-Agil-ekspert Jon Urdal og Espen Enersen, daglig leder i PKM. Dialogen foregår i PKMs lokaler i Asker og du vil se eksempler på deres smidige forbedringsarbeid. Espen og Jon overfører hands-on erfaringer for hvordan du bygger en forbedringskultur basert på kundefokus og smidige arbeidsformer. Gjennom unik praktisk kunnskap og førstehåndsinformasjon vil du få et dypdykk ned i hva sentrale elementer fra smidighet i arbeidslivet betyr og hvilken forskjell smidighet og Lean kan utgjøre. Du får konkrete råd for hvordan du i praksis skal innrette teamet, deg selv og din organisasjon for å lykkes. Kurset er for deg som gjennom praksis vil lære hvordan du kan ta i bruk viktige deler av smidighet for å utvikle din virksomhet. Her får du verdifull kunnskap om tilpasningsdyktighet, fokus på strategi og involverende ledelse, levende produktstrategi, viktige deler av kundereisen, forbedringsfokus, teambygging og etablering av smidige arbeidsprosesser. Alt er bundet sammen gjennom effektiv ferdighetsbygging med utgangspunkt i blandet læring. Her vil du bli inspirert til å bygge tilpasningsdyktighet og kontinuerlig forbedring inn i din egen organisasjon.

 1. Jon Urdal

 1. Hvorfor må vi bli bedre?

 2. Hvordan kan vi bli bedre?

 3. Har vi en tydelig strategi?

 4. Verdier vi bygger på

 5. En levende produktportefølje

 6. PKMs kundereise blir til

 7. Alt starter med ledelsen

 8. Effektiv utvikling av ferdigheter

 9. Skaff deg et fyrtårn

 10. Kan vi skape verdier smartere?

 11. Blandet læring og utvikling av lederteamet

 12. Led deg selv først

 13. Verdier og tillitsbasert ledelse

 14. Kunsten å lytte

 15. Endringsledelse

 16. Lederteam og samhold

 17. Tavlen er pulsen vår

 18. Hvordan ledelsen jobber

 19. Hva kan vi lære fra verkstedet?

 20. Noen smidige Lean-tips

 21. PKMs vei videre

 22. Oppsummering: Hva tar vi med oss?

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Videocations nylanseringer

 • Forstå smidige arbeidsformer
 • Hva du skal gjøre for å bygge smidighet
 • Hvorfor og hvordan smidighet skaper robust tilpasningsdyktighet
 • Hvordan strategi kan realiseres gjennom Lean og smidighet
 • Hvorfor smidighet gir effektive leveranser og kontinuerlig kundefokus
 • Kjennetegn ved smidig ledelse
 • Hvorfor smidig ledelse skaper tilpasningsdyktige organisasjoner og fremragende team
 • Praktiske anvendelser av smidige arbeidsformer
 • Sentrale metoder i Lean og smidighet