Videocation

Videocation - Kurs i hvordan skrive prosedyre med Playscript - Haakon Rud

Kurs i hvordan skrive prosedyre med Playscript er et kurs med Haakon Rud som lærer deg å skrive prosedyre med metoden Playscript. Mange sliter med lange, tunge og lite tilgjengelige prosedyrer som ikke blir brukt som planlagt. Her lærer du å skrive prosedyrer, instrukser og rutiner på en enkel måte. Gode prosedyrer er lette å skrive, lette å bruke og lette å forstå. Det får du til ved å skrive prosedyre med Playscript som metode. Prosedyrer kan skrives på en enkel og forståelig måte, med en god struktur, tydelig avgrensning og gyldighet, der ansvar for å utføre hvert trinn i prosessen kommer tydelig frem. Det gjør det enklere å bruke og følge prosedyren.

 1. Haakon Rud

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvorfor trenger vi prosedyrer?

 3. Interessenter og deltagere

 4. Kontekst, rammer og avgrensninger

 5. Strukturere prosedyren

 6. Skrive prosedyren

 7. Implementering av prosedyren

 8. Vedlikehold og forbedring av prosedyren

 1. HMS, lover og regler

 2. Tekst- og skrivearbeid

 • Definere motivasjon og behov for å skrive prosedyre
 • Inkludere medvirkende deltagere
 • Avgrense tema og gyldighetsområde
 • Strukturere prosedyren
 • Beskrive ansvar, rekkefølge, prosess og referanser
 • Prøve ut, lansere, kommunisere
 • Etterlevelse og vedlikehold av prosedyren i praksis