Videocation

Videocation - Rammeverk for næringsvirksomheter - Per-Jakob Haakstad

Dette kurset gir deg nyttig innsikt i grunnleggende plikter for bedriften. Du får en innføring i grunnregler for start og drift av bedrift, som hjelper deg å drive lovlig. Spilletid: ca. 45 minutter

  1. Per-Jakob Haakstad

  1. Grunnkrav for næringslivet

  2. Noen offentlige plikter for bedriften

  3. Litt om aksjelovens regler

  4. Plikter overfor konkurrenter

  5. Plikter overfor forbrukere

  6. Forholdet til omverdenen generelt – om ansvar

  1. HMS, lover og regler

  • Drive virksomheten lovlig og profesjonelt
  • Unngå tap og ansvar