Videocation

Videocation - Kurs i bruk av risikovurdering i havbruk - Jan Dahlsveen

Kurs i bruk av risikovurdering i havbruk med Jan Dahlsveen som er sjefsrådgiver i Safetec. I dette kurset lærer du hva en risikovurdering er, og hvordan du kan bruke dette aktivt i din jobb innen havbruksnæringen. Kurset skal bidra til at færre arbeidskolleger blir skadet, at fisken har det bra, at færre fisk rømmer og at ytre miljø ikke skades slik at verdier går tapt. Du lærer å gjøre en risikovurdering med metodisk tilnærming, og dermed oppnå en mer effektiv sikkerhetsstyring i havbruksnæringen. Du lærer også å sikre verdier og ha kontroll på din organisasjons omdømme. Du får kunnskap om de grunnleggende begrepene, og hvordan disse vurderingene gjøres trinn for trinn. I kurset brukes eksempler fra næringen, og du får innsikt i en risikovurdering av personskade under båtoperasjon, rømming av fisk og en overordnet risikovurdering for en hel virksomhet. Risikovurderinger er først virkelig nyttige når vi bruker dem til å finne og iverksette tiltak for å redusere risiko i det daglige arbeidet. Derfor er dette også en viktig del av kurset. Dette kurset i risikovurdering i havbruk passer for deg som jobber i havbruksnæringen, enten som driftsleder, røkter, servicepersonell, leder eller i en annen stilling. Om du har HMS-ansvar eller andre HMS-oppgaver, kan du også ha god nytteverdi av kurset. Vi gjør risikovurderinger for å hindre at ulykker skjer og at folk blir skadet, fisk rømmer og utstyr blir ødelagt. Her får du mer kunnskap om den praktiske nytteverdien av bruk av risikovurderinger slik at du og dine kolleger jobber på en sikrere måte. Når du har tatt dette kurset, er målet at du skal tenke litt annerledes om risikostyring.

 1. Jan Dahlsveen

 1. Introduksjon

 2. Hva er risiko?

 3. Sannsynlighet og kosekvens

 4. Risikovurdering

 5. Hva kan gå galt?

 6. Sannsynlighet

 7. Konsekvenser

 8. Beskrive risiko

 9. Redusere risiko

 10. Akseptere risiko

 11. Personrisiko

 12. Rømming av fisk

 13. Overordnet risiko

 14. Avslutning

 1. Videocations nylanseringer

 2. HMS, lover og regler

 • Være i stand til å forstå hva risiko og risikovurdering er (terminologi).
 • Være i stand til å gjennomføre en metodisk risikovurdering.
 • Være i stand til å forstå hva risikovurdering kan brukes til i havbruksnæringen.