Videocation

Videocation - Komma for dummies - Rune Wikstøl

Usikker på kommareglene? Et komma kan i verste fall endre meningen i en setning og føre til misforstålser. Mange kommafeil gir også teksten inntrykk av slurv og dermed lav troverdighet. I dette begynnerkurset lærer du de grunnleggende reglene og fallgruvene du skal unngå. I tillegg får du et knippe kommanøtter du kan bryne deg på!

 1. Rune Wikstøl

 1. Introduksjon til kurset

 2. Komma ved utrop og oppramsing

 3. Komma mellom to helsetninger

 4. Komma ved leddsetning + helsetning

 5. Komma etter innskutt leddsetning

 6. Tre kommatips på tampen

 7. Prøv deg på Runes kommanøtter!

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Tekst- og skrivearbeid

 • Hvorfor vi i det hele tatt setter komma
 • Hvordan du innleder en epost med riktig kommatering
 • Når har vi en setning?
 • Forskjellen på helsetning og leddsetning
 • Bindeord og når de brukes
 • Underforståtte bindeord
 • Forskjellen på nødvendige og unødvendige leddsetninger