Videocation

Videocation - Økonomisk kriminalitet – hva er det for noe, og hvordan forebygge? - Kristian Thaysen

Gjennom kurset får du god innsikt i og forståelse for risikobildet knyttet til økonomisk kriminalitet, de ulike typetilfeller av økonomisk kriminalitet og ikke minst hvordan virksomheten bør innrette seg for å forebygge økonomisk kriminalitet og ikke minst være godt rustet dersom man skulle bli utsatt for økonomisk kriminalitet. Spilletid: ca. 1 time og 10 minutter

 1. Kristian Thaysen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Risikobildet

 3. Mulige konsekvenser

 4. Kategorier og typetilfeller

 5. Underslag, økonomisk utroskap og informasjonstyveri

 6. Korrupsjon og hvitvasking

 7. Verdipapirkriminalitet og bedrageri

 8. Arbeidslivskriminalitet

 9. Konkurransekriminalitet og miljøkriminalitet

 10. Innledende om forebygging og håndtering av risikobildet

 11. Overordnede prinsipper, retningslinjer og rutiner

 12. Gjennomføring av risikovurdering

 13. Etablering av kontrolltiltak

 14. Varsling, undersøkelser og gransking

 15. Kommunikasjon og kontinuerlig forbedring

 16. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 2. Økonomistyring og forretningsutvikling

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 • Hva slags økonomisk kriminalitet din virksomhet kan bli utsatt for
 • Hva slags økonomisk kriminalitet du selv kan begå
 • Hvordan redusere risikoen for økonomisk kriminalitet
 • Hvilke tiltak din virksomhet kan og bør iverksette