Videocation

Videocation - Lær å lære – del 2: Effektive læringsstrategier - Truls Paulsen

Læring tar tid, og mange kaster bort tiden sin med ineffektive læringsstrategier. Hva bør du gjøre – lese litt hver dag, eller lese masse rett før eksamen? Lønner deg seg å studere ett tema av gangen, eller er det bedre å blande flere tema i samme læringsøkt? Lønner det seg å lese en tekst mange ganger – eller er det bedre å lese teksten én gang, og deretter skrive ned alt du husker? Dette kurset gir deg svarene på disse spørsmålene. Ved å ta dette kurset blir du kjent med læringsstrategiene som faktisk utgjør en forskjell. Spilletid: ca. 50 minutter

 1. Truls Paulsen

 1. Velkommen til Effektive strategier for læring

 2. Tidsfordel dine læringsaktiviteter

 3. Bruk uhjulpen gjennkallenese når du repeterer

 4. Flett dine læringsaktiviteter

 5. Innveving

 6. Bruk dobbel innkoding

 7. Bygg ditt hukommelseshus

 8. Chunking

 9. Slik håndterer du prokrastinering

 10. Gjør læringsmålet til et MUST

 11. Slik får du riktig tanke til å lære

 12. Oppsummering

 1. Selvutvikling og karriere

 • Strategier for effektiv tidsbruk
 • Strategier for å huske bedre
 • Strategier for å overkomme barrierer til læring