Videocation

Videocation - Fremtidsfullmakt – hvordan styre selv og unngå verge - Per-Jakob Haakstad

Hvem skal ta vare på deg når du en dag ikke klarer å gjøre det selv? Hva med foreldrene dine? I dette kurset lærer du alt du trenger å vite om fremtidsfullmakter. Advokat Per Jakob Haakstad forklarer hva, hvem, hvordan, hvorfor og når, slik at du har kunnskapen du trenger i en situasjon hvor du vil unngå offentlig verge, og kan kontrollere hvem som skal ta avgjørelser for deg dersom du ikke er i stand til det på egen hånd. Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal hjelpe deg i fremtiden. Ikke bare unngår du de rigide reglene som følger med vanlige vergesituasjoner, men du kan selv sette sammen en skreddersydd løsning for hjelpeoppdraget. Spilletid: ca. 50 minutter + test

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon

 2. Et fugleperspektiv

 3. Hvem kan opprette fremtidsfullmakt, og hvem kan bli fullmektig

 4. Hvordan opprette en fullmakt

 5. Hva inneholder en fremtidsfullmakt

 6. Når trer fremtidsfullmakten i kraft

 1. HMS, lover og regler

 • Hvordan opprette en fremtidsfullmakt
 • Hvem er fremtidsfullmakt aktuelt for, og når
 • Hva du kan regulere i en fremtidsfullmakt
 • Rettigheter for fullmektigen/e
 • Rettigheter for øvrig familie