Videocation

Videocation - Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedring - Sidsel Winther Storaas

Nå kan du endelig utvikle kulturen i teamet ditt, få til kontinuerlig forbedring, bruke prosesstankegang og bli mer flyteffektiv, og dermed levere bedre kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Med dette kurset vil du bli i stand til å skape motivasjon, endringsvillighet, se muligheter, bli inspirert og få en positiv innstilling til forbedringsledelse. I kurset bruker Sidsel Winther Storaas gode og relevante historier, gjennomarbeidet fagstoff, og gode eksempler som er gjenkjennbare og relevante for deg i ditt arbeid. Spilletid: ca. 2 timer

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon til kurset

 2. Historisk perspektiv

 3. Det handler om kvalitet

 4. Hva er Lean?

 5. De viktigste prinsippene i Lean

 6. Flere måter å jobbe med kontinuerlig forbedring

 7. Forbedring som prosjekt

 8. Ulike former for forbedringsprosjekt

 9. Fikse problemer eller forbedre prosessen?

 10. Bruke prosjektformen på ulike problemer

 11. Forbedring som kultur

 12. Hva må til for å endre eller utvilke en kultur

 13. Kontinurelig forbedring er en endringsreise

 14. Hva er prosessen og hvilke beslutinger

 15. Skap positivitet

 16. Ulike former for endringsmotstand

 17. Unngå kos med misnøye

 18. Egen reaksjon på endring

 19. Ulike endringsstyringsmodeller

 20. Prosesstankegangen

 21. Hvorfor sløser vi?

 22. Muligheter for forbedring

 23. Synlighet, involvering og engasjement

 24. Hindring, risiko og håndtering

 25. Mulige forbedringsinitiativ

 26. A3 lag egne ideer for forbedring

 27. Oppsummering

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 • Se utviklingen i historisk perspektiv
 • Få klarhet i hva LEAN, flere måter å jobbe med kontinuerlig forbedring og kunne gjenfortelle de viktigste prinsippene for LEAN
 • Forbedring som kultur – karakterisere hva som må til for å endre eller utvikle en kultur
 • Hvorfor er endring så vanskelig? – Gjenkjenne ulike former for endringsmotstand
 • Din rolle i prosessen – hvor sløser du?
 • Benytte prosesstankegangen og identifisere ulike former for sløsing
 • Flyt, synlighet, involvering og engasjement
 • Kursbevis kvalifiserer til Six Sigma White Belt