Videocation

Videocation - Den perfekte pressemelding (gammel versjon)

Ny versjon av dette kurset finner du her: Pressemeldingen som når fram. Pressemeldinger produseres i tusentall. Hver dag. Derfor kan journalister velge og vrake. Og de vraker. Nådeløst. Kun de perfekte blir plukket opp. I dette kurset lærer du å skrive den perfekte pressemelding: en tekst som fungerer på alle plattformer, treffer målgruppen og blir lest. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

  1. Form og struktur på en pressemelding

  2. Hva skal du huske på for at pressemeldingen skal synes på alle plattformer?

  3. Hva er jobben til en overskrift?

  4. Oppskriften på en effektiv overskrift

  5. Slik leser vi på en skjerm

  6. Hvordan vi leser på en skjerm. Er du venstrevridd?

  7. Hva betyr det å vinkle budskapet?

  8. Hva er en ingress og hvordan skal den se ut?

  9. Hvordan bruker du sitater?

  10. Hvordan takler du stammespråk?

  11. Hva er leseren opptatt av?

  12. Hjelp leseren med bildetekster

  13. Tone of voice: Hvilken stemme skriver du med?

  14. Hvordan bygge tillit og troverdighet i språket?

  15. Skriv aktivt

  16. Substantivsyken

  17. Se opp for preposisjoner

  18. Lær deg å måle lesbarheten i teksten din

  1. Gi riktig form og struktur til dine pressemeldinger
  2. Utforme pressemeldingene dine slik at de synes på alle plattformer
  3. Skrive overskrifter som fungerer både for søkemotorer og mennesker
  4. Utforme tekster som matcher lesemønsteret på skjerm
  5. Skrive tekster med vinkling og «tone of voice» som treffer din målgruppe
  6. Jobbe frem tekster med flyt og språklig kvalitet