Videocation

Videocation - Bli en kommakonge!

Hører du til dem som setter komma der de føler for det? Da blir det ofte feil. Kommafeil kan føre til misforståelser og trekker kvaliteten på teksten ned. Her lærer du noen få, men viktige regler, vist med enkle og dagligdagse eksempler. Spilletid: ca. 50 minutter

  1. Et komma skal gjøre lesingen lettere

  2. Det rytmiske komma og det grammatiske komma

  3. Grammatiske grunnbegreper

  4. Komma mellom to sideordnede ledd

  5. Sett komma etter en leddsetning foran en helsetning

  6. Sett komma etter en innskutt leddsetning

  7. Å skille mellom nødvendige og unødvendige leddsetninger

  8. Komma ved oppramsing

  9. Tre mindre kommaregler

  10. Prøv deg på noen kommanøtter

  1. Du får innsikt i hvorfor vi setter komma
  2. Du får en innføring i enkle, grammatiske grunnbegreper
  3. Du lærer reglene det syndes mest mot