Videocation

Videocation - Bedriftens forhold til utleier – leie av lokaler - Per-Jakob Haakstad

I dette kurset lærer du hvordan du leier et næringslokale til din bedrift. Du får en innføring i beste praksis, og hvilke fallgruver som kan oppstå. Her får du en grundig gjennomgang av standard leiekontrakter, og hva de ulike punktene faktisk betyr for deg som leietaker. Du lærer også beste praksis på leieavtalens varighet, og hvilke plikter du bør sikre deg i kontrakten. Kurset dekker også oppsigelse og tilbakelevering av lokalet. Hva skjer for eksempel hvis du har forbedret lokalene? Kurset gir deg også eksempler på tvister og hvordan disse ble løst mellom huseier og leietaker. Spilletid: ca. 50 minutter

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon

 2. Innholdet i en leieavtale

 3. Om selve avtalens innhold

 4. Om varighet og avslutningen av leieforholdet – del 1

 5. Leietakers rettigheter ved mangler

 6. Partenes hovedytelser

 7. Om partenes plikter under leieperioden

 8. Om varighet og avslutningen av leieforholdet – del 2

 1. HMS, lover og regler

 • Hvordan gjennomføre en behovsavklaring på dine leiebehov
 • Hvilke kostnader et leieforhold typisk gir
 • Oppsigelse og tilbakelevering av lokalet