Videocation

Videocation - Kom i gang med Power BI - Daniel Webb

I vår moderne verden er det data overalt – i bilen, ute, hjemme og ikke minst på jobb. Å ha kontroll på dataene er viktigere enn noensinne, og da gjelder det å gjøre informasjon lett tilgjengelig for rett person på rett sted og til rett tid. Power BI er Microsofts Business Intelligence-verktøy, og kan hjelpe deg med hele prosessen fra innhenting av data til ferdig rapport. Power BI er ypperlig for å tilgjengeliggjøre, dele og samarbeide om viktig informasjon med det resultatet at du kan ta faktabaserte valg og beslutninger. Power BI er tett integrert med Microsoft sine andre løsninger, bl.a. Excel, Teams og Power Platform. I dette kurset bruker Daniel Webb Power BI til å lage en salgsrapport basert på data fra en Excel-fil. Du vil lære deg de grunnleggende ferdighetene for å kunne lage dine egne rapporter i Power BI Desktop, samt få en oversikt over hele Power BI-økosystemet og hvordan ting henger sammen. Spilletid: ca. 2 timer

 1. Daniel Webb

 1. Introduksjon til kurset

 2. Power BI – Introduksjon og oversikt

 3. Power BI Desktop

 4. Power BI Service

 5. Power BI – lisensiering

 6. Introduksjon til Get Data

 7. Import vs Direct Query vs Live Connection

 8. Gjennomgang av ofte brukte data connectors

 9. Excel connector, lokale filer og gateways

 10. Introduksjon tll Power Query

 11. Arbeid med første data Query

 12. Import av andre queries

 13. Datamodelleringsteori

 14. Modellering i praksis

 15. DAX og measures

 16. Å skrive DAX

 17. DAX-eksempler

 18. Quick measures

 19. Report view i Power BI Desktop

 20. Hvilken visual skal du bruke?

 21. Slicers og filters

 22. Setter ting sammen

 23. Workspaces i Power BI Service

 24. Workspace-elementer – reports, datasets og dashboards

 25. Deling og samarbeid

 26. Oppsummering

 1. Microsoft Office

 • Bli kjent med Power BI
 • Laste inn data til Power BI
 • Bearbeide data med Power Query
 • Bli kjent med datamodellering
 • Visualisere data
 • Kort introduksjon til DAX og measures
 • Dele og samarbeide med rapporter