Videocation

Videocation - Power BI-kurs for nybegynnere - Daniel Webb

Dette er et Power BI-kurs for nybegynnere som lærer deg å lage din første rapport og komme i gang. Få bedre kontroll, oversikt og innsikt med visualisering av data i Power BI. Det er viktigere enn noensinne å ha kontroll på data. Power BI er Microsofts Business Intelligence-verktøy, som kan hjelpe deg gjennom hele prosessen - fra innhenting av data til ferdig rapport. Microsoft Power BI er et utvalg av skybaserte verktøy hvor du kan samle, analysere og dele data fra en rekke kilder. Power BI er svært brukervennlig, og gjør det enkelt å presentere data i form av rapporter og visualisering av nøkkeltall. Power BI er ypperlig for å tilgjengeliggjøre, dele og samarbeide om viktig informasjon, slik at du kan ta faktabaserte beslutninger. Power BI er tett integrert med Microsoft sine andre løsninger, blant annet Excel, Microsoft Teams og Microsoft Power Platform. Det er to hovedområder i Power BI: Produksjon av rapporter, samt rapportkonsumering- og samhandling. Produksjon av rapporter foregår i applikasjonen Power BI Desktop, mens konsumering og samhandling foregår i webtjenesten Power BI Service, som du når enten via nettleser eller i Teams. Det pleier å være dataanalytikere og BI-utviklere som jobber i Power BI desktop, og sluttbrukere som konsumerer rapportene i Power BI Service. I dette Power BI-kurset for nybegynnere bruker ekspert Daniel Webb Power BI til å lage en salgsrapport basert på data fra en Excel-fil. Du vil lære grunnleggende ferdigheter for å lage egne rapporter i Power BI Desktop, samt få en oversikt over hele Power BI-økosystemet og hvordan ting henger sammen. Spilletid: ca. 2 timer

 1. Daniel Webb

 1. Introduksjon til kurset

 2. Power BI – Introduksjon og oversikt

 3. Power BI Desktop

 4. Power BI Service

 5. Power BI – lisensiering

 6. Introduksjon til Get Data

 7. Import vs Direct Query vs Live Connection

 8. Gjennomgang av ofte brukte data connectors

 9. Excel connector, lokale filer og gateways

 10. Introduksjon tll Power Query

 11. Arbeid med første data Query

 12. Import av andre queries

 13. Datamodelleringsteori

 14. Modellering i praksis

 15. DAX og measures

 16. Å skrive DAX

 17. DAX-eksempler

 18. Quick measures

 19. Report view i Power BI Desktop

 20. Hvilken visual skal du bruke?

 21. Slicers og filters

 22. Setter ting sammen

 23. Workspaces i Power BI Service

 24. Workspace-elementer – reports, datasets og dashboards

 25. Deling og samarbeid

 26. Oppsummering

 1. Microsoft Office

 • Laste inn data til Power BI
 • Bearbeide data med Power Query
 • Bli kjent med datamodellering
 • Visualisere data
 • Kort introduksjon til DAX og measures
 • Dele og samarbeide med rapporter