Videocation

Videocation - Prediktiv modellering - Magne Bakkeli

Å styre en virksomhet og ta beslutninger uten å ta hensyn til hvordan vi tror fremtiden vil bli – er som å styre en bil ved å kun se i bakspeilet på landskapet og veien vi har passert. Prognoser gir muligheten til å se fremover, gjennom frontruten, for å nå destinasjonen eller målet. Kurs i prediktiv modellering lærer deg hvordan din organisasjon kan få på plass prognoser for å styre verdikjeden bedre. Du vil få praktiske eksempler og gode forklaringer på vanskelige konsepter innen prediksjon av tidsserier, og gi det både knaggene du trenger for videre læring og inspirasjon for å komme i gang med prediktiv modellering på egen hånd. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Magne Bakkeli

 1. Introduksjon

 2. Hva er prediksjon?

 3. Hvorfor trenger vi prognoser

 4. Tidsseriemodellering

 5. Dekomponering av tidsserier

 6. Noen viktige statistikkbegrep

 7. Bestemme hva vi skal prognostisere - og skaffe data

 8. Bli kjent med dataene

 9. Kriterier for å velge modell

 10. Ulike prediksjonsmetoder

 11. Mer om ARIMA

 12. Kampen mellom klassiske prediksjonsmetoder og nevrale nett

 13. Prognoser basert på menneskelig vurdering

 14. Evaluere og ta prognosene i bruk

 15. Verktøystøtte for å utarbeide prognoser

 16. Kom i gang med prediksjoner i Excel

 17. Kom igang med prediksjoner i Power BI

 18. Oppsummering - og hva du må gjøre nå

 1. Digitalisering og teknologi

 • Forstå basiskonseptene innen prediksjon av tidsserier
 • Beskrive prosessen for prediktiv modellering av tidsserier
 • Beskrive hvordan egen organisasjon praktisk kan komme i gang
 • Lage egne prognoser i Excel og PowerBI