Videocation

Videocation - Kommunikasjon som øker effektiviteten - Tina Eriksen-Deinoff

Når møter er ineffektive, stjeler de både energi og fokus. Tenk hvis du kunne øke produktiviteten i bare halvparten av møtene! Da blir det færre møter om samme sak, og flere personer blir i stand til å gjennomføre beslutninger riktig første gang i etterkant. Effektiv møtedialog både reduserer kostnader og øker verdiskapingen på samme tid. Dette kurset viser deg hvordan du med enkle grep kan påvirke kvaliteten på dialogen og utfallet av møtene. Heretter kan du slippe bortkastede møter. Du vil i løpet av dette kurset kunne bruke ulike kommunikasjonsverktøy for å sikre både nye ideer og bedre gjennomføringsevne. Kurset fokuserer på den verbale ordvekslingen. Blir idéframlegg rundt bordet oppfattet som nytenking, eller er det egentlig bare en orientering om noe som noen allerede vet, og de andre får tilgang til? Blir andres ideer brukt til å bygge opp helt nye ideer som ingen av deltakerne før hadde tenkt på? Kurset er basert på atferdsvitenskapelig forskning. Det er i bunn og grunn “common sense”, og grunnen til at du skal investere tid og fokus på dette kurset, er å utfordre ryggmargsreflekser, vanemønstre og uproduktive dialoger. Ved bevisst å ta tak i kommunikasjonsatferdene som gjør en forskjell på dynamikken i møtet, får du et endret utfall og resultat. Du vil kunne bruke det du har lært umiddelbart etter hver leksjon, slik at du allerede i påfølgende møte kan eksperimentere på egen hånd. Spilletid: ca. 1 time og 20 minutter

 1. Tina Eriksen-Deinoff

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hensikten med gode møter og dialoger

 3. Fem mål på effektive møter

 4. Byggemøter gir rom for nytenking

 5. Hvordan snu filteringsmønster til byggemøter?

 6. Hvordan bygge innovasjon og nyskaping?

 7. Stans tidstyven: Filtrering

 8. La ikke møtet gå i vasken

 9. Ta vare på tiden i hver enkeltsak

 10. Støtt gode forslag

 11. Innvend, for å oppnå bedre forslag

 12. Sørg for viktige avklaringer

 13. Test forståelse og kjøp deg tid til nytenkning

 14. Gjengi det som er sagt korrekt og fullstendig

 15. Mer å hente i forberedekser og planlegging

 16. Begynn der du slapp forrige gang

 17. Hvordan kan du trene opp bedre møteatferd?

 18. Vedlegg - observert møtedialog fra virkeligheten

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Lære å skille effektive møter fra ineffektive, mens de pågår
 • Få konkret innsikt i hvordan du selv påvirker dialogen i den retningen du vil
 • Øke kvaliteten på beslutningene
 • Sikre at løsningene dere kommer fram til i fellesskap, blir mer robuste
 • Redusere misforståelser og øke tempo i gjennomføringen
 • Ta føring på tidsbruk og fokus så vel før som under og etter møtene
 • Gjøre digitale møter mer produktive, og ansikt-til-ansikt møter mer ressurseffektive