Videocation

Videocation - Feedback som funker - Stein Ove Kvamme

Å gi medarbeidere effektive tilbakemeldinger, er en viktig ferdighet for enhver leder. Hvis du gjør det riktig, presterer dine medarbeidere bedre. Deres suksess er din suksess. Din suksess er målet for dette kurset. Tilbakemeldinger bør oppleves som en læringsaktivitet, og en mulighet for utvikling hos mottakeren. Dessverre blir tilbakemeldinger ofte sett på som en straff. Da blir tilbakemeldinger en kilde til angst, som hemmer mottakers evne til å lære. Formålet med dette kurset er å hjelpe deg å utvikle dine tilbakemeldingsferdigheter, slik at du gir tilbakemeldinger som reduserer angst. Da maksimerer du muligheten for læring og kontinuerlig forbedring hos den enkelte. Spilletid: ca. 1 time og 50 minutter

 1. Stein Ove Kvamme

 1. Introduksjon

 2. Kvaliteten på dine tilbakemeldinger påvirker arbeidsmiljøet

 3. Forutsetningene for at dine tilbakemeldinger har effekt

 4. To typer tilbakemeldinger

 5. Utviklende tilbakemeldinger

 6. Hensikten med en tilbakemelding

 7. Reaksjonsmønsteret til den som mottar entilbakemelding

 8. Mottakers emosjonelle respons

 9. Mottakers rasjonalisering av tilbakemeldingen

 10. Mottakers aksept av tilbakemeldingen

 11. Mottakers handling som følge av en tilbakemelding

 12. Beste praksis for å levere en tilbakemelding

 13. Feil du må unngå når du leverer en tilbakemelding

 14. Tilbakemeldinger og tillitsbasert ledelse

 15. Slik strukturerer du innholdet i en tilbakemelding

 16. Slik bringer du dine følelser inn i en tilbakemelding på riktig måte

 17. Slik skaper du en forpliktelse til endring

 18. Oppsummering

 1. Organisasjonsutvikling og HR

 • Gi tilbakemeldinger som gir ansatte bedre motivasjon i arbeidshverdagen
 • Bruke beste praksis for å gi tilbakemeldinger til ansatte
 • Strukturere tilbakemeldingene dine slik at de fører til varig positiv endring
 • Skape et godt arbeidsmiljø med riktig bruk av tilbakemelding