Videocation

Videocation - Bedriftens forhold til ansatte - Per-Jakob Haakstad

Dette er et introkurs for deg som er relativt ny som arbeidsgiver. Kurset vil øke din kunnskap om eksisterende muligheter samt bedriftens plikter overfor de ansatte. Som arbeidsgiver må du ha kunnskap om ledelse av personal. Både om hva du kan gjøre, altså hva du har lov og ikke lov til – og om hva som er klokt å gjøre innenfor disse rammene. Som arbeidsgiver må du ha en bevisst forhold til begge deler. Dette kurset gir deg kunnskap om viktige områder i arbeidsforholdet som er regulert av lover og regler: arbeidstid, utbetaling av lønn, ferie og arbeidsmiljø. Ved å ta dette kurset unngår du å gjøre feil som koster tid og penger, og skaper mistillit mellom bedriften og de ansatte. Spilletid: ca. 50 minutter

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon

 2. Om arbeidstid og overtid

 3. Videre om overtidsarbeid

 4. Om lønn og betalinger

 5. Om feire og feriepenger

 6. Om plikter til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

 1. HMS, lover og regler

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Om arbeidstiden og overtid 
 • Om lønn og utbetalinger
 • Om ferie og feriepenger
 • Om arbeidsmiljøet