Videocation

Videocation - Endringsledelse - Ann-Christine Moberg

Digital transformasjon påvirker virksomheter bredt og kan medføre endringer i både forretningsmodell, arbeidsprosesser, roller og kompetanse. Etter dette kurset vil du bedre forstå hvorfor det er så viktig å ha en helhetlig tilnærming og arbeide aktivt med kommunikasjon, involvering og kompetanse for å lykkes med endring. Du vil også få konkrete tips og verktøy som du kan prøve ut i din arbeidshverdag. Spilletid: ca. 45 minutter

 1. Ann-Christine Moberg

 1. Hvorfor er endringsledelse så viktig?

 2. Digital transformasjon handler like mye om mennesker som om teknologi

 3. En god endringshistorie og et meningsfullt fremtidsbilde

 4. Endringsmotstand eller naturlige endringsreaksjoner

 5. Kommunikasjon og involvering

 6. Digital kompetanse – et nytt og felles «ABC»

 7. En helhetlig tilnærming for å sikre suksess

 8. Oppsummering

 1. Digitalisering og teknologi

 2. Strategi og ledelse

 • Forstå hva endringsledelse er, og hvorfor det er viktig for å lykkes med digital transformasjon
 • Vite hva som er sentrale elementer i en god endringshistorie og fremtidsbilde
 • Kjenne til, og vite hvordan best imøtekomme, ulike typer av endringsreaksjoner
 • Lære om tre konkrete tips til god kommunikasjon og involvering
 • Vite hva som ligger i digital kompetanse og hvorfor det er viktig for hele organisasjonen
 • Få kjennskap til et strukturert rammeverk for endringsledelse som er fritt tilgjengelig, helhetlig og skalerbart
 • Få konkrete knagger til å ta fatt på og diskutere endringsledelse i egen organisasjon