Videocation

Videocation - Grunnleggende prosjektledelse - Wenche Witberg

Grip prosjektet! Dette kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene og metodene i prosjektledelse. Alle må begynne et sted, ikke sant? Her får du en oversikt over hva prosjektledelse handler om, hvilke utfordringer du står overfor og hvilke metoder du kan bruke til å håndtere dem. Du lærer blant annet prosjektorganisering, ansvarsfordeling, milepælsplan og Gantt-skjema, og ikke minst: hvordan du som prosjektleder kan lede prosjektgruppen din til suksess. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Wenche Witberg

 1. Introduksjon

 2. Hva er et prosjekt?

 3. Prosjektmandat

 4. Prosjektorganisering

 5. Prosjektlederens rolle

 6. Hvor skal du begynne?

 7. Prosjekt-triangelet

 8. Styringssløyfen

 9. Formål

 10. Mål

 11. Usikkerhet i prosjekter

 12. Milepælsplan

 13. Gantt diagram

 14. Prosjektgruppens faser

 15. Ansvarsfordeling

 16. Prosjektevaluering

 17. Prosjektrapporten

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Innovasjon og entreprenørskap

 3. Salg og kundeutvikling

 4. Organisasjonsutvikling og HR

 • Etablere et prosjekt med et klart mandat
 • Planlegge et prosjekt med mål og milepæler
 • Gjennomføre et prosjekt
 • Overvåke og følge opp et prosjekt
 • Avslutte og lukke er prosjekt
 • Lære fra et prosjekt