Videocation

Videocation - Grunnleggende prosjektledelse

Grip prosjektet! Dette kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene og metodene i prosjektledelse. Alle må begynne et sted, ikke sant? Her får du en oversikt over hva prosjektledelse handler om, hvilke utfordringer du står overfor og hvilke metoder du kan bruke til å håndtere dem. Du lærer blant annet prosjektorganisering, ansvarsfordeling, milepælsplan og Gantt-skjema, og ikke minst: hvordan du som prosjektleder kan lede prosjektgruppen din til suksess. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Wenche Witberg

 1. Introduksjon

 2. Hva er et prosjekt?

 3. Prosjektmandat

 4. Prosjektorganisering

 5. Prosjektlederens rolle

 6. Hvor skal du begynne?

 7. Prosjekt-triangelet

 8. Styringssløyfen

 9. Formål

 10. Mål

 11. Usikkerhet i prosjekter

 12. Milepælsplan

 13. Gantt diagram

 14. Prosjektgruppens faser

 15. Ansvarsfordeling

 16. Prosjektevaluering

 17. Prosjektrapporten

 1. Innovasjon og entreprenørskap

 2. Salg og kundeutvikling

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 • Etablere et prosjekt med et klart mandat
 • Planlegge et prosjekt med mål og milepæler
 • Gjennomføre et prosjekt
 • Overvåke og følge opp et prosjekt
 • Avslutte og lukke er prosjekt
 • Lære fra et prosjekt