Videocation

Videocation - Mangfold i team - Bjørn Zakarias Ekelund

Hvordan sikrer du at mangfold i teamet har større gevinster enn kostnader? I dette kurset lærer du om anerkjennelse, håndtering av forskjellighet og likhet, enighet om prosesser og hvordan vi oppnår en felles forståelse av hvordan kreativitet og effektivitet som målsettinger legger ulike føringer for prosessene. Teamutvikling fremmes gjennom gode teammetaforer som inspirerer og veileder den enkelte til godt samarbeid. Felles erfaringer gir grunnlag for kollektiv refleksjon, som er den viktigste team prosessen for å sikre både kvalitet og innovasjon. Organisasjonspsykolog Bjørn Z. Ekelund byr på historier og modeller som motiverer til teamarbeid, samtidig som det bidrar til å forankre hovedbudskapet i kurset. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Bjørn Zakarias Ekelund

 1. Introduksjon

 2. Bouillabaisse på dugnad

 3. Anerkjennelse

 4. Psykologisk trygghet

 5. Teamblomsten

 6. Teamblomsten som identitetsbygger

 7. Fra enfold til mangfold

 8. Om å synge annen bass alene i kor

 9. Hvem gjør hva, hvor, når og til hvilket formål?

 10. Metaforer, bilder, narrativer, modeller og språk

 11. Unike idrettsmetforer

 12. Metaforer som veileder og inspirerer

 13. Rød, Blå og Grønn - et bidrag til mangfoldet

 14. Om å erfare noe sammen

 15. Erfaringslæring i tverrfaglige team

 16. Om erfaringsrefleksjonens usikkerhet

 17. Felles erfaringsrefleksjoner som bygger en fremtid

 18. Oppsummering ved bruk av Teampyramiden

 1. Organisasjonsutvikling og HR

 2. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Hva skal til for at mangfold i team gir mer gevinster enn kostnader
 • Anerkjennelsens betydning for inkludering og kreativitet
 • Hvordan håndtere dynamikken mellom likheter og forskjeller
 • Hva er gode prosesser som leder til effektivitet versus kreativitet
 • Om metaforer som motiverende og veiledende styringsformer
 • Erfaringslæring som en måte å bygge fellesskap