Videocation

Videocation - Bærekraftsledelse – hva er det, og hvorfor er det viktig? - Mette Fossum

Du forstår at bærekraft er viktig, men føler deg usikker i den overveldende mengden av informasjon og begreper? Dette kurset gir deg en effektiv innføring i temaene som du må ha oversikt over når du skal jobbe med bærekraft. Du får en god oversikt over historikk, begreper og konsepter, og viktige hendelser og avtaler som for eksempel Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I dette kurset lærer du at FN, EU, investorer og frivillige organisasjoner er viktige premissleverandører for en bærekraftig utvikling, og at det er avgjørende å følge med på den overordnede bærekraftsdiskusjonen for å forstå hvordan dette kommer til å påvirke din virksomhet og arbeidshverdag framover. Spilletid: ca. 1 time

 1. Mette Fossum

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva betyr bærekraft?

 3. Hva er ESG?

 4. De største miljøutfordringene

 5. Utfordringer knyttet til sosiale forhold

 6. Governance og selskapsstyring

 7. Parisavtalen

 8. FN og bærekraftsmålene

 9. EU

 10. Norske myndigheter

 11. NGO

 12. Investoreres fokus

 13. Hvorfor er bærekraftsledelse så viktig?

 1. Strategi og ledelse

 2. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Forstå begrepene ESG og bærekraft
 • Bli kjent med de viktigste miljøutfordringene
 • Forstå hvilke sosiale forhold som inngår i en bærekraftig retning
 • Bli kjent med hvilke krav som stilles til en bærekraftig selskapsstyring
 • Bli kjent med ledende internasjonale rammeverk og avtaler for bærekraft
 • En oversikt over de viktigste premissleverandørene i en bærekraftig utvikling
 • Forstå hvorfor bærekraftsledelse er noe man må prioritere