Videocation

Videocation - Bli mer lønnsom med et inkluderende arbeidsmiljø - Katrine Arntzen Torskog

Synes du det er utfordrende å vite hvordan du kan få dine ansatte til å yte maksimalt? Vi tilbringer store deler av dagen på jobb, og arbeidet er en viktig del av vår identitet og hvem vi er. Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for en effektiv, lønnsom og bærekraftig bedrift. I dette kurset vil du få innsikt i hva vi mennesker trenger for å prestere på jobb, og hvorfor det er lønnsomt å ivareta folka. Du vil lære hvordan du kan få effekt av arbeidsmiljøtiltakene på din arbeidsplass, og tips til hvordan du kan skape et godt arbeidsmiljøarbeid i praksis.

 1. Katrine Arntzen Torskog

 1. Introduksjon

 2. Arbeid og helse som bærekraft

 3. Hva er arbeidsmiljø?

 4. Endringer påvirker oss

 5. Forebygging lønner seg

 6. Sykefravær

 7. Krav, kontroll og sosial støtte

 8. Kommunikasjon

 9. Viktigheten av en god relasjon

 10. Hvordan få dette til i praksis?

 11. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 2. Strategi og ledelse

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 4. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Være i stand til å forklare bærekraft ved arbeidsmiljøarbeid
 • Kunne se medarbeiderne som bedriftens viktigste verdi
 • Være i stand til å reflektere over egen rolle
 • Være i stand til å anvende kunnskapen i egen arbeidshverdag