Videocation

Videocation - Skriv stillingsannonser som drømmekandidatene søker på - Roar Olav Slatlem

Teksten i en stillingsannonse er helt avgjørende for om din drømmekandidat skroller videre eller velger å søke. I dette kurset lærer du å skrive overskrifter og ingresser som drar leseren inn i annonsen og holder henne der helt frem til hun møter din appell til handling. Klikk. Og en ny søknad er på vei til din innboks. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Roar Olav Slatlem

 1. Introduksjon til kurset

 2. Forstå hva som motiverer folk til å bytte jobb

 3. Forstå forskjellen på aktive og passive jobbsøkere

 4. Kompensasjon og lokasjon

 5. Jobben

 6. Kandidaten

 7. Arbeidsgover outro

 8. AIDA-modellenNY

 9. Annonsens anatomi

 10. Overskrift med stopp-effekt

 11. Stillingsfunksjon som fungerer for søk og hjerne

 12. Vær personlig

 13. Bruk aktiv presens_NYESTE

 14. Formater for skjerm

 15. En kreativ touch

 16. Visuelle virkemidler

 17. Oversikt over skriveprosessen

 18. Lag en persona

 19. Skriv en heishistorie til din persona

 20. Skriv en A4-versjon og legg den i skuffen

 21. Revidere og kvalitetssikre

 22. Oppsummering med oppdatert case

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Tekst- og skrivearbeid

 • Å lage og bruke en persona
 • Å snakke til de underliggende behovene for å søke jobb
 • Å skrive overskrifter som gir stopp effekt
 • Å skrive brødtekster som fungerer for lesing på skjerm
 • Å bruke effektive språklige virkemidler
 • Å beskrive avsender som en attraktiv arbeidsgiver
 • Å kjenne til betydningen av visuelle virkemidler i annonsen