Videocation

Videocation - Ledelse for daglig leder

Som daglig leder i en SMB skal du skape resultater gjennom din og andres arbeidsinnsats. Det krever på den ene siden at du er i stand til å lede deg selv, på den andre siden at du er i stand til å lede andre. Begge deler er ferdigheter som må læres. Og den eneste måten å lære på, er gjennom jobben du gjør hver dag. Prøving og feiling er helt nødvendig for å bli den beste daglige lederen du kan bli. Men du lærer for sent om du prøver og feiler i blinde. Dette kurset peker ut områdene du bør fokusere på. Spilletid: ca. 50 minutter

  1. Særegne utfordringer ved ledelse av en SMB

  2. Hva gjør egentlig en daglig leder?

  3. Motivasjon

  4. Den norske konteksten

  5. Kommunikasjon og tilbakemelding

  6. Involvering og delegering

  7. Daglig leder som kulturell arkitekt

  8. Møter og møtestyring

  9. Selvledelse

  10. Avslutning

  1. Særegne utfordringer ved ledelse av en SMB, og hva dette har å si for utøvelse av lederrollen
  2. De konkrete oppgavene som inngår i lederrollen, og hva som er beste praksis for å løse disse
  3. Hvordan du kan bli en mer effektiv daglig leder