Videocation

Videocation - Skap en kultur for kvalitet - Sidsel Winther Storaas

Hvordan kan du slippe energien fri blant folka dine slik at de opplever både tillit og handlingsrom, samtidig som de skaper produkter og tjenester som begeistrer kundene? Du trenger en kvalitetskultur – og i dette kurset tar jeg deg med på hva dere må gjøre for å få dette til. Det handler om å skape et kulturelt rammeverk som dere visualiserer og kommuniserer med dem som skaper energi og slagkraft ute hos kunder og interesserte parter.

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon

 2. Hva er kultur?

 3. Kvalitet i et kulturelt perspektiv

 4. Kulturelt rammeverk med kvalitet i midten

 5. Kvalitet = kultur OG strategi

 6. Hva er gode verdier?

 7. Formål og visjon som bringer oss nærmere en kvalitetskultur

 8. Å lede for kvalitet

 9. Hvorfor toppledelsens engasjement er så viktig

 10. Å legge til rette for konstruktive ledere og bemyndigede medarbeidere

 11. Hvordan skal vi kommunisere vår kvalitetskultur?

 12. Går det an å endre kulturen?

 13. Hva kjennetegner en helhetlig kvalitetskultur?

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 • Kultur som sosial konstruksjon
 • Bestanddelene som utgjør et kulturelt rammeverk
 • Kobling av kultur og strategi
 • Kvalitetsledelse - rollemodeller for kulturen
 • Kulturendring - hva som skal til