Videocation

Videocation - Grunnkurs i likviditetsstyring - Bård Johannessen

Likviditet er oljen i maskineriet til en bedrift, og med dårlig likviditet stopper det hele opp. For god kontroll og styring av bedriftens likviditet er det en del kjøreregler som må iverksettes og etterfølges. Dette kurset drar deg gjennom en rekke gode rutiner som vil kunne hjelpe deg med å bli god på likviditesstyring. Kurset viser også sammenhengen i bedriftens prosesser, og hvor viktig det er å skjønne disse og følge opp at de etterleves. Spilletid: ca. 2 timer og 10 minutter

 1. Bård Johannessen

 1. Definisjon av likviditet og arbeidskapital

 2. Strategi for likviditet og optimal arbeidskapital

 3. Verdien av bundet kapital og kapitales omløpshastighet og paradoks nr. 1

 4. Historisklite fokus på likviditet i Norge

 5. Likviditet – de rene pengene

 6. Omfanget av og sammenhengen mellom styring av likviditet og arbeidskapital – del 2

 7. Hva påvirker likviditet?

 8. Likviditeten og kapitalbindingen i en helt vanlig bedrift

 9. Bedriften som kapitalkilde for kunder og leverandører

 10. Involver de ansatte – suksessfaktorer

 11. Effektiv kredittid

 12. Kredittdager

 13. Kredittid – hva er det med de 30 dagene?

 14. Forretningsvilkår – hvorfor og hvilke?

 15. Forsinkelsesrente

 16. Leveringstidspunktet vs. faktureringstidspunktet

 17. Reklamasjon

 18. Tilbud og ordresystem

 19. Kreditt

 20. Fakturering

 21. Oppfølging av utestående fordringer

 22. Purrerutinen

 23. Leverandørene dine

 24. Lønn og feriepenger

 25. Offentlig gjeld

 26. Rapporter – fortløpende måling på objektive data

 1. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Hvilke faktorer som påvirker likviditet og arbeidskapital
 • Enkle grep og gode rutiner for likviditetsstyring
 • Hva er god praksis – hva gjør «de andre»?
 • Konkrete tiltak du kan og bør iverksette