Videocation

Videocation - Design thinking – del 2 - Erlend T. Hovgaard, Emilie Strømmen Olsen

Har buzz-ordet design thinking pirret interessen din? Drømmer du om å skape den første norske Google eller Tesla? Eller bare fikse det kundene dine stadig vekk klager på? Da bør du begynne med å sette brukeren i sentrum for alt du utvikler. I dette todelte kurset lærer du hvordan du kommer i gang med brukerdrevet design, slik at du blir mer konkurransedyktig og får mer lojale kunder. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Erlend T. Hovgaard

 2. Emilie Strømmen Olsen

 1. Analyse og syntese

 2. Siste steg og brukerreiser

 3. Løse – idéutvikle og konseptualisere

 4. Åpne – kvantitet foran kvalitet

 5. Lukke og prioritere

 6. Teste: Prototype og lære

 7. Papirprototype og brukervennlighet

 8. Teste i egen organisasjon, tips og oppsummering

 9. Hvorfor du er klar?

 10. Om pilotering

 11. Planlegge og gjennomføre

 12. Definere mål

 13. Oppsummering av prosessen

 14. Eksempel

 15. Gjør det selv, 5 første steg

 16. Gjør det selv, 5 siste steg

 17. Oppsummering av kurset og takk for oss

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Digitalisering og teknologi

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 • Fremgangsmåten og prosessen for innovasjon med kunden i sentrum
 • Oversikt over designprosessen
 • Forberede, forstå brukerreisen gjennom innsikt og analyse
 • Løse behov, idéutvikle, prioritere og teste
 • Hvordan komme i gang med brukerdrevet design-prosjekt i din virksomhet