Videocation

Videocation - Stor verdi med store datasett - Magne Bakkeli

Hva har Spotify, Netflix, Uber og oda.no til felles? Jo – de er gode på å lære av data, og omsette informasjonen i suksessfulle forretningsmodeller. Dere har garantert tilgang på masse data i din virksomhet, men har dere et tydelig mål for hvordan dere skal bruke dem? Økt utnyttelse av tid og kompetanse, mer effektiv produksjon, økt kvalitet på produkter og tjenester, mer målrettet markedsføring – dette er bare noen av fordelene dere kan høste ved å bli bedre på å forstå store datasett. Heldigvis lærer du hvordan i dette kurset. Når bør data, og særlig store datasett, benyttes? Hvilke bestanddeler må være på plass? Hvordan skal dataprodukter utvikles og forvaltes, og ikke minst – hvordan kommer dere i gang? Prosjektleder og rådgiver Magne Bakkeli har mer enn 20 års erfaring, og deler gladelig av kunnskapen sin med deg. Spilletid: ca. 1 time og 45 minutter

 1. Magne Bakkeli

 1. Datarevolusjon

 2. Introduksjon til kurset

 3. Noen fremvoksende teknologier

 4. Områder der store datasett

 5. Du må ha et mål

 6. Prosessen for å vurdere om data er svaret

 7. Hva er et dataprodukt

 8. Hvor finner vi relevante data?

 9. Interne og eksterne data

 10. Forstå datakvalitet

 11. Dataflyt fra kilde til sluttbruker

 12. Dataintegrajon

 13. Datalagring

 14. Datamodeller og smarte algoritmer

 15. Datavisualisering

 16. Analysekategorier

 17. Avansert data på 1-2-3

 18. Hvordan jobbe sammen i team

 19. Dataprodukter

 20. Kartlegge, rydde og sortere data

 21. Ny innsikt, nye arbeidsmetoder

 22. Hvordan komme i gang

 1. Digitalisering og teknologi

 • Når utnyttelse av store datasett kan gi verdi
 • Kunne identifisere når data er svaret
 • Analysere hvilke data som trengs
 • Vurdere hvordan dataflyten bør være fra kilde til brukere
 • Bestemme hvordan dataprodukter bør utvikles og forvaltes
 • Legge en plan for hva som kreves for å ta dataene i bruk