Videocation

Videocation - Grunnleggende førstehjelpskurs med Røde Kors Førstehjelp - Jørn Thomassen

Vet du hvordan du vil reagere hvis du havner i en situasjon hvor du må yte førstehjelp? Førstehjelp er ferskvare, og hvis du stoler på at du kan det grunnleggende om førstehjelp, er sannsynligheten for at du vil hjelpe mye større. I dette kurset får du hjelp av fagsjef i Røde Kors, Jørn Thomassen, med å bli tryggere på egne evner og tilstrekkelighet. Målet er at du skal bli i stand til å i så stor grad som mulig – med enkle midler – stabilisere pasientens tilstand fram til ambulansen kommer for å ta over. Du skal få lære om ting som varsling, pasientundersøkelse, frie luftveier, fremmedlegeme i hals, hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. I tillegg blir du kjent med symptomene på akutte hjertesykdommer og hjerneslag. Praktisk trening er kjempeviktig i førstehjelp, og hvis du vil, kan du også trene på de praktiske øvelsene sammen med en instruktør fra Røde Kors Førstehjelp. Da går du til rodekorsforstehjelp.no og trykker på “Bestill kurs”.

 1. Jørn Thomassen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Er du klar når det gjelder

 3. Kjeden som redder liv

 4. 113 og varsling

 5. Pasientundersøkelse

 6. Frie luftveier

 7. Sideleie

 8. Oppsummering - Komplett pasientundersøkelse

 9. Symptomer på akutte hjertesykdommer

 10. Hjerneslag

 11. Fremmedlegeme i hals

 12. Hjerte lungeredning (HLR)

 13. Hjertestarter

 14. Oppsummering - HLR

 15. Avslutning

 1. HMS, lover og regler

 • 113 og varsling
 • Pasientundersøkelse: Sideleie og frie luftveier
 • Symptomer på akutte hjertesykdommer
 • Symptomer på hjerneslag
 • Fremmedlegeme i hals
 • Hjerte- og lungeredning
 • Hjertestarter