Videocation

Videocation - Miljøledelse - Siri Mathiesen

Er du ny i rollen som miljøleder og trenger veiledning? Dette kurset guider deg gjennom de viktigste kravene til et miljøledelsessystem, og er basert på ISO 14001. Kurset har en praktisk tilnærming og inneholder eksempler du kan bruke for å få ideer eller for å komme i gang. Ved å ta dette kurset får du en oversikt over og forståelse av hva essensen av et miljøledelsessystem er, og kunnskap til å etablere eller justere et slikt system i virksomheten du er tilknyttet, sånn at det blir motiverende og praktisk.

 1. Siri Mathiesen

 1. Introduksjon

 2. Samsvar og forventninger

 3. Miljøaspekter

 4. Andre miljøfaktorer

 5. Policy og mål

 6. Handlingsplan

 7. Beredskap

 8. Miljømåling

 9. Avvik og hendelser

 10. Evaluering

 11. ISO 14001 og ESG

 12. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 2. Strategi og ledelse

 3. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Identifisere miljøaspekter og miljøpåvirkning som danner basisen for miljøarbeidet
 • Hva en miljøpolicy inneholder og hvorfor den er så viktig
 • Oppfølging og kontroll av miljøaspektene og nytten ved å bruke avvikssystem
 • Regelmessig vurdering av miljøresultater og miljøstyringen
 • Revisjoner og ledelsens gjennomgåelse