Videocation

Videocation - Google Dokumenter for viderekomne - Magnus Johansson

Dette kurset passer for deg som har erfaring med tekstbehandling i Google, og som ønsker å få enda bedre kontroll over mulighetene som ligger i dette programmet. I dette kurset vil det være stort fokus på hvordan du kan samarbeide med andre i samme dokument – både internt og eksternt. Kurset vil gjøre at du foretrekker å bruke Google Dokumenter som tekstbehandlingsprogram på jobb, men også privat. Spilletid: ca. 1 time og 10 minutter

 1. Magnus Johansson

 1. Introduksjon til kurset

 2. Dele et dokument gjennom mail

 3. Dele et dokument gjennom en lenke

 4. Mulighetene til samarbeid

 5. Samarbeid i et dokument

 6. Sammenlign to dokumenter

 7. Bruk av maler eller send en kopi

 8. Bilder og tekst sammen

 9. Bruk en illustrasjon i Google dokument

 10. Sett inn andre objekter fra Google

 11. Få orden på rotet

 12. Bruk av bokmerke

 13. To magiske verktøy

 14. Kobling til keep og publisering

 15. Tillegg som hjelper deg

 1. Google Workspace

 • Deling og samarbeid i Google Dokumenter
 • Bruk av objekter
 • Publisere et dokument på en nettside
 • G Suite Marketplace – en butikk med mange gode verktøy i Google dokumenter