Videocation

Videocation - Kroppsspråk som overbeviser og skaper tillit - Torunn Meyer

Ønsker du å være en som lar kollegaer, kunder, klienter og andre føle seg sett og forstått? Da er det avgjørende at du både har kontroll på hva du selv og andre kommuniserer gjennom det nonverbale, slik at misforståelser og konflikter kan unngås, og du i stedet evner å motivere og overbevise. I dette kurset gir Torunn Meyer deg enkle og effektive måter å oppnå det på. Du blir bevisst de signalene du selv sender ut og hvordan fange opp andres. Du blir også bevisst dine nonverbale ferdigheter og hvordan få de frem på en balansert måte når du kommuniserer. Alt dette vil gjøre kroppsspråket ditt tydeligere og mer tillitvekkende.

 1. Torunn Meyer

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvordan skape et godt førsteinntrykk?

 3. Effektiv bruk av armene

 4. Blikkontakt

 5. Ansiktet ditt sier mer enn du aner

 6. Følelser formidles gjennom stemmen

 7. Bruk av sansene

 8. Fang opp andres signaler ved hjelp av de tre K-ene

 9. Speiling og tilpasning – det mest kraftfulle tegnet på kontakt

 10. Bli bevisst dine harde og myke ferdigheter

 11. Din evne til å motivere andre

 12. Viktigheten av tilstedeværelse

 13. Oppsummering

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Selvutvikling og karriere

 3. Salg og kundeutvikling

 • Hvordan skape et godt førsteinntrykk
 • Hvordan bruke ditt nonverbale språk på en overbevisende måte
 • Hvordan bli trygg på at du tolker andres nonverbale språk på en god
 • måte
 • Hvordan la kollegaer, kunder, klienter og andre føle seg sett og forstått
 • Hvordan inspirere og motivere andre