Videocation

Videocation - De 100 viktigste Excel-funksjonene

I 1985 lanserte Microsoft den første versjonen av Excel. I dag er programmet blitt et nødvendig verktøy for mange kunnskapsarbeidere, og undersøkelser viser at de i snitt bruker Excel en halv time hver dag. Likevel er kapasiteten til programmet dårlig forstått og dårlig utnyttet. Overraskende mange vet for eksempel ikke om en så viktig funksjon som «betinget formatering». I dette kurset vil du finne de 100 viktigste funksjonene i Excel. Med viktig menes det at funksjonen brukes ofte, at den sparer tid, og at den forbedrer kvaliteten på resultatet. Kurset starter med 20 funksjoner. De øvrige 80 vil bli publisert fortløpende i løpet av høsten 2021. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Jon-Gunnar Pettersen

 1. Markeringstriks i tabell

 2. Tabeller

 3. F4-tasten og gjentafunksjonen

 4. Tabellmarkeringer

 5. Sparklinediagrammer

 6. Lagre som

 7. Formler og summering mellom ark

 8. Navne celler

 9. Kopiere format med malerkost

 10. Lim inn utvalg

 11. Waterfallgrafer

 12. Angretasten

 13. Spore formler

 14. Slå sammen tekst

 15. Filteret

 16. Frys

 17. Bryt tekst

 18. Hvisfeil

 19. Absolutt referanse

 20. Validering

 21. Hvis-funksjonen

 22. Skrå skrift

 23. Ctrl og dra for kopier

 24. Bla mellom ark

 25. Ctrl + 1

 26. Datoberegninger

 27. Dubletter

 28. Låsing

 29. Finn rad

 30. Indeks - voksenversjonen av Finn Rad

 31. Betinget summering - konkurrenten til Pivot

 32. Betinget formatering

 33. Beskytte filer

 34. Lim inn utvalg - transponer

 35. Lim inn utvalg - multipliser

 36. Søk og erstatt

 37. Lag en enkel lånemodell

 38. Målsøking - du vet svaret og skal finne spørsmålet

 39. Pivot 1 -lage en pivot

 40. Pivot 2 - uten tall

 41. Slicere i tabell

 42. Unngå sammenslåtte 1 - tekstbokser

 43. Unngå sammenslåtte 2 - midtstill i merket område

 44. Utskrift 1 sideoppsett

 45. Gange med 1 for å lage tall

 46. Pivot gruppere tall

 47. Ctrl G

 48. Pivot 4 Slicere

 49. Pivot 5 gruppere datoer

 50. Hvis sett

 51. X oppslag

 52. Telling

 53. Erstatt

 54. Flashfill

 55. Hente fra web

 1. Microsoft Office

 2. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Gir deg en oversikt over Excel-funksjoner som gjør at du jobber raskere
 • Fungerer som et oppslagsverk når du har glemt hvordan en funksjon fungerer
 • Gir deg en forståelse av hvordan funksjonene brukes til relevante oppgaver