Videocation

Videocation - Kurs i stemmebruk – hvordan tale til ethvert publikum - Gry Sandland

Velkommen til dette kurset i stemmebruk! Stemmetrener Gry Sandsland lærer deg å tale til ethvert publikum, uansett om du er kurs- og foredragsholder, lærer, leder, selger, prest, instruktør eller advokat. Hvordan få et klasserom fullt av ungdommer til å lytte til deg? Hvordan formidle en kvartalsrapport til et alvorlig styre? Hvordan bli en bedre PT? Eller hvordan overkomme sceneskrekk? Disse spørsmålene, og mange flere, vil du få svaret på i løpet av dette kurset. “Snakker du med munnen lytter ørene, men snakker du med hjertet lytter hjertet!” sier Gry Sandsland. Hun har vært lærer i god stemmebruk i 25 år og hjulpet folk i alle aldre og yrker å nå sitt fulle stemmepotensiale. Med morsomme historier og personlige erfaringer trekker Sandland sceneteppet opp, der stemmen spiller hovedrollen. Du vil snakke, og lytte på en helt ny måte, samtidig som du vil nå frem til publikum med budskapet ditt. Stemmen er kanskje vår viktigste signatur. Den er med å forme inntrykket andre får av oss. Ved å følge dette kurset vil du få bli kjent med din egen stemme, hvordan vi lytter og få praktiske øvelser du kan ta med deg videre. Du vil også få verdifull kunnskap om hvordan å bruke - og spare - stemmen, men også når du burde oppsøke logoped eller øre-nese-halslege med stemmeproblemer.

 1. Gry Sandland

 1. Introduksjon

 2. Engasjement og stemmebruk

 3. OSKAR - en presentasjonsmodell

 4. God stemmebruk

 5. Stemmeleiet

 6. Stemmestyrke

 7. Stemmeproduksjon og pustens rolle

 8. Hva er støtte?

 9. Fleksibel og klangfull stemme

 10. Tre stemmekvaliteter med underspent kropp

 11. Fire stemmekvaliteter med overspent kropp

 12. Symptomer på stemmevansker

 13. Nerver foran publikum

 14. Slik håndterer du nervene foran publikum

 15. Betydningen av god holdning, øyekontakt og smil

 16. Snakker du tydelig fort eller mumlete

 17. Grys pust og stemmetrening

 18. Oppsummering

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 • Hva er god stemmebruk og hvorfor er det viktig?
 • Hvordan får du til god stemmebruk?
 • Hvilke stemmekvaliteter stjeler publikums oppmerksomhet bort fra budskapet ditt?
 • Hvordan påvirker kroppsholdning din stemmebruk?
 • Artikulasjon og tydelig tale
 • Gry Sandlands praktiske stemmetreningsmetode