Videocation

Videocation - Kunsten å overbevise - Torunn Meyer

Kanskje er dette året hvor du virkelig får gjennomslagskraft på jobben, eller kanskje vil du bare generelt bli bedre på å overbevise menneskene rundt deg? I dette kurset viser skuespiller Torunn Meyer deg hvordan du ved hjelp av tydeligere kroppsspråk, sanser og bevisst bruk av ord og historiefortelling blir en mester i å overbevise andre! Spilletid: ca. 1 time

 1. Torunn Meyer

 1. Introduksjon til kurset

 2. Å lytte

 3. Å se

 4. Ansiktet

 5. Overbevisende kroppspråk

 6. Historiefortelling - Storytelling

 7. Ordene

 8. Nøkkeltips

 9. Se det fra mottakerens side

 10. Å være “likandes”

 11. Hvordan få din motstander med deg

 12. Legg til rette for overbevisning

 13. Bevisstgjøring av din egen overbevisningsevne

 14. Oppsummering

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Selvutvikling og karriere

 3. Salg og kundeutvikling

 • Hvorfor tilstedeværelse og bruk av sansene er nødvendig for å overbevise
 • Hvorfor det er så viktig å bruke rett ord til rett tid for å få gjennomslag
 • Hvordan riktig bruk av kroppsspråket gjør deg enda mer overbevisende
 • Hvordan overbevise noen som du opplever er imot deg
 • Hvordan få mottaker åpen og positiv til ditt budskap før du faktisk formidler det