Videocation

Videocation - Strategisk kommunikasjon i sosiale medier - Astrid Valen-Utvik

De fleste vet at virksomheten bør ha en god tilstedeværelse i sosiale medier, og at man bør lage godt innhold som engasjerer målgruppen. Men hva betyr det egentlig i praksis? I dette kurset får du praktiske tips og gode verktøy som du raskt kan ta i bruk for å sikre din virksomhet en strategisk og målbevisst kommunikasjon i sosiale medier – som fungerer! Spilletid: ca. 2 timer og 20 minutter

 1. Astrid Valen-Utvik

 1. Dagens komplekse mediesituasjon

 2. Direkte, personlig kommunikasjon

 3. Troverdighet og tillit er en ny valuta

 4. Godt innhold – for hvem?

 5. Slik virker Facebooks algoritmer

 6. Konkrete eksempler på innhold som gir gratis rekkevidde

 7. Kommuniser ut i fra dine kjerneverdier

 8. Slik etablerer du tydelige kommunikasjonsmål

 9. Et enkelt verktøy for strategisk innholdsutvikling

 10. Gode fortellinger er godt innhold

 11. Hvem sitter på historiene du kan fortelle?

 12. Hva kreves av organisasjonen?

 13. Slik etablerer du gode møteplasser for historiedeling

 14. Slik lager og vedlikeholder du en innholdsplan

 15. Hvem gjør hva i organisasjonen?

 16. Hvordan sikre de nødvendige ressursene?

 17. Hvilket omfang ønsker du?

 18. Slik etablerer du en prioriteringsoversikt

 19. Hva er virksomhetens strategiske mål?

 20. Slik bruker du sosiale medier for å nå strategiske mål

 21. Rekkevidde og engasjement

 22. Hva skal måles og når?

 23. Nyttige verktøy som bør brukes

 24. Slik etablerer du en analyseoversikt

 25. Ikke måle for å måle – du må bruke resultatene

 26. Slik definerer du handlingspunkter ut i fra positive/negative resultater

 27. Prøving og feiling for å utvikle magefølelse for arbeid med sosiale medier

 28. Oppsummering og veien videre

 1. Markedsføring, SEO og sosiale medier

 • Hvordan virksomheten din kan skille seg ut på en god måte i sosiale medier
 • Kommunisere i sosiale medier på utradisjonelt vis for å oppnå ønsket effekt
 • Virkemidler du kan bruke for å sikre godt engasjement på ditt innhold